PHOTO: Aki & Pawpaw Doing The Azonto Dance

Aki & Pawpaw doing The Azonto Dance